1. Udělujete tímto souhlas společnosti PK GROW PROMOTION s.r.o., se sídlem Novodvorská 202/26, 142 00 Praha 4, IČ: 24842851,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179496 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (dále jen “zákon o ochraně osobních údajů’‘) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • email

2. Jméno, příjmení, název společnosti a email je nutné zpracovat za účelem zpracování poptávek a vytvoření konkrétních nabídek. Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme vám e-maily zasílali.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený naší organizaci lze kdykoliv odvolat, můžete nás kontaktovat zasláním emailu na gdpr@pkimex.com, na tel. čísle +420 603 716 763, prostřednictvím datové schránky 24r2p3v, poštou na adrese: PK GROW PROMOTION s.r.o., Novodvorská 202/26, 142 00 Praha 4.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, k osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. poskytovatel softwaru a IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iii) naši právní, ekonomičtí a daňový poradci, účetní a auditoři.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) máte právo:

5.1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,

5.2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

5.3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR,

5.4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,

5.5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a

5.6 máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Abychom pro Vás mohli náš web stále vylepšovat používáme cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více informací o cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close